Welzijnsraad

Samenstelling

Bestuur Welzijnsraad:

  • Voorzitter: Rita Verloy
  • Secretaris: Ria Van Eyck
  • Penningmeester: Jeanine Claeys
  • Bevoegde schepen: Wim Moons - schepen

Doelstellingen

  • Op verzoek of op eigen initiatief advies geven aan het schepencollege, het vast bureau van het Welzijnshuis (OCMW), de gemeenteraad of de OCMW-raad met betrekking tot de welzijnsthema’s.
  • Samenwerking van de verschillende organisaties, verenigingen, instellingen in Kortenberg, die actief zijn op het vlak van welzijn, stimuleren door coördinatie, overleg en participatie.
  • Minstens één welzijnsproject of voorlichtingscampagne per jaar organiseren, al dan niet in samenwerking met regionale, provinciale en nationale projecten.
  • Welzijnsprojecten en –acties verzorgen die gepromoot worden door de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse en federale overheid.

Vergaderingen

4 keer per jaar, frequenter indien er nood is, advies of ondersteuning van die sector.

Verslagen

Contactinformatie