Hoe beleef jij je buurt?

Het gemeentebestuur en Welzijnshuis van Kortenberg voerden een buurtanalyse uit in het kader van het realiseren van zorgzame buurten. Dit gebeurde omdat Vlaamse regelgeving, het Woonzorgdecreet, bepaalt dat een Lokaal Dienstencentrum (LDC) de dienstverlening moet aanpassen aan de context van de buurt. In Kortenberg is het LDC gehuisvest in OC Berkenhof. 

Deze buurtanalyse werd in meerdere stappen uitgevoerd:

  • de bevraging 'Hoe beleef jij je buurt' op het digitale burgerparticipatieplatform voluitsamen.kortenberg.be 
  • een analyse gebaseerd op cijfermateriaal
  • het organiseren van twee workshops met inwoners vanuit heel Kortenberg

Het Welzijnshuis gaat met deze informatie verder aan de slag. OC Berkenhof stelt haar werking verder op punt.

Daarnaast wordt er gestart met het project Zorgzame Buurten. Een Zorgzame Buurt is een plek waar het aangenaam wonen is, waar mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is. De projectwerker Zorgzame Buurten spreekt en betrekt zoveel mogelijk mensen in een buurt. Samen brengen ze lokale talenten en mogelijkheden in beeld en werken samen een realistisch actieplan uit.

We starten buurt per buurt en zorgen dat de deelgemeentes afwisselend aan bod komen. Het is echter een project dat tijd vraagt. Daarom moedigen we (kleine) burgerinitiatieven zeker aan. Enkele inwoners samen kunnen bijvoorbeeld een speelstraat of een buurtfeest organiseren, of een aanvraag doen voor een zitbank, een boekenruilkast of een stukje buurtgroen. Inwoners kunnen ook eigen ideeën voorstellen en uitwerken. 

Meer informatie over deze mogelijkheden vind je hier:

Heb je nog een vraag, dan kan je terecht bij:

Contactinformatie