Aanvragen & ruilen containers

Als particuliere inwoner kunt u voor restafval en GFT de keuze maken uit een container van 40L, 120L of 240L.
Uw huidige restafvalcontainer en/of (groene) GFT-container kunt u behouden of eventueel omwisselen voor een container met een kleiner of groter volume. Wil u overgaan tot thuiscomposteren dan kunnen we de container terugnemen. Beschikt u nog niet over een restafval– en/of GFT-container, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Per afvalsoort kunnen er max. 2 containers aangevraagd worden.

40L container
Grijs voor restafval, groen voor GFT-afval. Afmeting grondoppervlak: 34cm x 48cm. Hoogte: 49cm.

120L container
Grijs voor restafval, groen voor GFT-afval.Afmeting grondoppervlak: 49cm x 55cm. Hoogte: 96cm.

240L container 
Grijs voor restafval, groen voor GFT-afval. Afmeting grondoppervlak: 57cm x 72cm. Hoogte: 108cm.

 

Voorwaarden

U moet gedomicilieerd zijn in Kortenberg. Indien u verbouwt in Kortenberg, of aan het verhuizen bent, maar hier nog niet gedomicilieerd bent, is meer informatie terug te vinden onder 'DifTar bij verbouwing of verhuis'.

Procedure

Voor nieuwe inwoners: de regeling van de containers wordt vastgelegd tijdens de domiciliering van uw adres op de dienst Bevolking. 

Na levering van uw container(s) krijgt u een betalingsuitnodiging waarin u gevraagd wordt een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container en zal variëren van 50 euro voor een combinatie van 40L of 120L container en 100 euro voor een 240L container. Telkens u uw container(s) aanbiedt, wordt een bedrag van uw voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval dat u aanbiedt. Tevens wordt een maandelijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, verrekend van ditzelfde voorschot.

De dinsdag volgend op de week van de aanvraag worden de containers geleverd. (indien dinsdag een feestdag is, is dit op woensdag). U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Indien er een container moet opgehaald worden, moet deze vanaf maandagavond 20 u. maar zeker voor 7 u. dinsdag ‘s ochtends aangeboden worden, leeg en proper.

Ook een containerparkkaart kan aangevraagd worden bij domiciliëring bij de dienst Bevolking (Burgerzaken). De kaart zal met de post opgestuurd worden via EcoWerf en dit duurt 5 werkdagen. Bij ontvangst kan de kaart direct gebruikt worden.

Bedrag

Voor uw restafval 

Containerinhoud - Aanbiedingsprijs - Prijs/kg - Huur 

40 Liter – 0,5 euro/ aanbieding - 0.25 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

120 Liter - 0,5 euro/ aanbieding - 0.25 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

240 Liter - 1 euro/ aanbieding - 0.25 euro/ kg – 1,66 euro/ maand 


Voor uw GFT-afval 

Containerinhoud - Aanbiedingsprijs - Prijs/kg - Huur 

40 Liter - 0 euro/ aanbieding - 0,18 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

120 Liter - 0 euro/ aanbieding - 0,18 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

240 Liter - 0 euro/ aanbieding - 0,18 euro/ kg – 1,66 euro/ maand

De eerste containerparkkaart is gratis. Bij aanvraag van een nieuwe kaart wordt 5 euro aangerekend. Dit bedrag moet via bancontact betaald worden bij het eerstvolgende bezoek aan het containerpark.

Contactinformatie