Aanvragen en ruilen afvalcontainers

Als particuliere inwoner kunt u voor restafval en GFT de keuze maken uit een container van 40, 120 of 240 liter.
Uw huidige restafvalcontainer en/of (groene) GFT-container kunt u behouden of eventueel omwisselen voor een container met een kleiner of groter volume. Wil u overgaan tot thuiscomposteren dan kunnen we de container terugnemen. Beschikt u nog niet over een restafval– en/of GFT-container en/of papier- en kartoncontainer, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Per afvalsoort kunnen er max. 2 containers aangevraagd worden.

40L container
Grijs/zwart voor restafval, groen voor GFT-afval, geel voor papier en karton (kleine gele container enkel onder voorwaarden). Afmeting grondoppervlak: 34cm x 48cm. Hoogte: 49cm.

120L container (standaardformaat)
Grijs/zwart voor restafval, groen voor GFT-afval.Afmeting grondoppervlak: 49cm x 55cm. Hoogte: 96cm.

240L container 
Grijs/zwart voor restafval, groen voor GFT-afval, geel voor papier en karton (standaard formaat voor papier en karton). Afmeting grondoppervlak: 57cm x 72cm. Hoogte: 108cm.

 

Voorwaarden

U moet gedomicilieerd zijn in Kortenberg. Indien u verbouwt in Kortenberg, of aan het verhuizen bent, maar hier nog niet gedomicilieerd bent, is meer informatie terug te vinden onder 'DifTar bij verbouwing of verhuis'.

Procedure

Voor nieuwe inwoners of bij adreswijziging binnen Kortenberg worden nieuwe afvalcontainers of de activering van de bestaande containers aangevraagd bij het in orde maken van uw adreswijziging op de dienst burgerzaken. 

Na levering van uw container(s) krijgt u een betalingsuitnodiging waarin u gevraagd wordt een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container en zal variëren van 50 euro voor een combinatie van 40L of 120L container en 100 euro voor een 240L container voor GFT of restafval. Telkens u uw container(s) aanbiedt, wordt een bedrag van uw voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval dat u aanbiedt. Tevens wordt een maandelijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, verrekend van ditzelfde voorschot. Een restafvalcontainer van EcoWerf is in Kortenberg verplicht. Huishoudelijk restafval mag niet door een privéophaler worden ingezameld.

Wenst u uw container te ruilen voor een ander formaat of is uw container beschadigd? Neem contact op met EcoWerf: telefonisch via 0800 97 0 97 of mail naar diftar@ecowerf.be. EcoWerf maakt met u de praktische afspraken. De container die u wenst te ruilen, dient leeg en proper aan de straatkant te worden gezet zodat EcoWerf deze kan meenemen en een ander exemplaar in de plaats kan zetten.

Met uw eID heeft u toegang tot het recyclagepark van Kortenberg. Nog niet gedomicilieerd in Kortenberg of geen Belgisch rijksregisternummer? Neem contact op met de duurzaamheidsambtenaar door te bellen naar 027553070 of te mailen naar duurzaamheid@kortenberg.be.

Bedrag

Voor uw restafval 

Containerinhoud - Aanbiedingsprijs - Prijs/kg - Huur 

40 Liter – 0,55 euro/ aanbieding - 0.28 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

120 Liter - 0,55 euro/ aanbieding - 0.28 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

240 Liter - 1,10 euro/ aanbieding - 0.28 euro/ kg – 1,66 euro/ maand 


Voor uw GFT-afval 

Containerinhoud - Aanbiedingsprijs - Prijs/kg - Huur 

40 Liter - 0 euro/ aanbieding - 0,18 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

120 Liter - 0 euro/ aanbieding - 0,18 euro/ kg - 0,84 euro/ maand 

240 Liter - 0 euro/ aanbieding - 0,18 euro/ kg – 1,66 euro/ maand

 

Voor uw papier- en kartonafval

Containerinhoud - Aanbiedingsprijs - Prijs/kg - Huur

40 Liter - 0 euro/aanbieding - 0 euro prijs/kg - 0,84 euro/maand

240 Liter - 0 euro/aanbieding - 0 euro prijs/kg - 0,84 euro/maand

Contactinformatie