Federatie Kortenberg

De Federatie Kortenberg omvat vijf parochies (Erps, Everberg, Kortenberg, Kwerps en Meerbeek) en vormt samen met de federaties Herent en Kampenhout het 'Decanaat Herent'. Patrick Maervoet, de federatiepastoor is tevens deken van dit decanaat. De leiding van de pastorale zorg in onze federatie is mee toevertrouwd aan een federatieploeg. Deze ploeg komt maandelijks samen en bestaat uit de pastorale vrijgestelden van de federatie, afgevaardigden van elke parochieploeg en verantwoordelijken van een  pastoraal domein op het niveau van de federatie.

Door samenwerking en taakverdeling tracht de federatie de opdrachten van een christelijke geloofsgemeenschap beter op te nemen. De eerste vruchten van deze samenwerking zijn:

  • het parochieblad ’Kerk en Leven‘, waardoor de parochianen van de 5 parochies stilaan meer vertrouwd raken met elkaar. Verder worden een aantal gemeenschappelijke initiatieven voor de hele federatie uitgewerkt (catechese, verloofdenontmoetingen, stiltedagen, jeugdpastorale activiteiten)
  • de nieuwe website, waar gemeenschappelijke activiteiten worden aangekondigd en waarop de afspraken van de federatie worden gepubliceerd. Ook vindt u er korte verslagen van activiteiten.
  • de vieringen op de vijfde zondag: deze worden steeds gevierd met heel de federatie en staan dan in het teken van een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld de lichtmisviering.