Vieringen

Zondagseucharistie

Tijdens de week

Zondagseucharistie

 

De eucharistievieringen tijdens het weekend worden voorgegaan door pastoor Patrick Maervoet, door de
priesters Danny Adams en Piet Vermeersch, en door Pater Bernard Kasamata.

Tijdens het weekend van de eerste zondag van elke maand
is er een eucharistieviering in Meerbeek op zaterdag om 19 u. en in Kortenberg op zondag om 11 u.
Er zijn woord- en communievieringen in Kwerps op zaterdag om 19 u. en in Erps op zondag om 9.30 u.

Tijdens het weekend van de tweede zondag van elke maand
is er een eucharistieviering in Erps op zondag om 9.30 u. en in Kortenberg op zondag om 11 u.
Er is een woord- en communieviering in Kwerps op zaterdag om 19 u.

Tijdens het weekend van de derde zondag van elke maand
is er een eucharistieviering in Kwerps op zaterdag om 19 u. en in Kortenberg op zondag om 11 u.
Er is een woord- en communievieringen in Erps op zondag om 9.30 u.

Tijdens het weekend van de vierde zondag van elke maand
is er een eucharistieviering in Everberg op zondag om 9.30 u. en in Kortenberg op zondag om 11 u.
Er zijn woord- en communievieringen in Kwerps op zaterdag om 19 u. en in Erps op zondag om 9.30 u.

Tijdens het weekend van de vijfde zondag van elke maand zijn er federatievieringen
is er een eucharistieviering in Kwerps op zaterdag om 19 u. en in Kortenberg op zondag om 11 u.
Er zijn geen woord- en communievieringen op de vijfde zondag. 

De vieringen op de hoogdagen volgen een eigen beurtregeling. Deze vindt u op de website van de federatie Kortenberg.

 

Tijdens de week

Tijdens de week zijn er eerder occasioneel vieringen. Deze worden tijdig aangekondigd in het parochieblad.