Parochieblad

Wie op de hoogte wil blijven van wat er reilt en zeilt in de parochiefederatie van Kortenberg, kan een abonnement nemen op Kerk en Leven. U ontvangt het nieuws uit onze verschillende parochies. Dit doet u door 35 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE73 7360 2038 9060 van vzw VPW Herent. Kerk en Leven Kortenberg, Dekenijstraat 11, 3071 Erps-Kwerps.

Vergeet niet de naam en het adres van de abonnee te vermelden als mededeling.

Een jaargang start op 1 januari, maar u kunt zich ook in de loop van het jaar ook abonneren. Hierbij wordt de prijs aangepast. Neem hiervoor contact met Marie-Jeanne Van Dijck, verantwoordelijke voor de abonnementen.

Neem voor meer info of om artikels of mededelingen te laten opnemen in dit Parochieblad contact op met Marie-Jeanne Van Dijck, mj.vandijck@gmail.com of 02 757 03 18.