Werking federatie Kortenberg

Pastoor Patrick Maervoet is sinds 1 september 2014 de pastoor voor de parochies van Kortenberg en Herent, sedert 1 september 2016 is hij ook verantwoordelijk voor de parochies van Kampenhout.

Pastorale contacten
Met pastorale vragen kunt u steeds terecht bij Greta Naessens via gsm 0499 38 44 93 of e-mail: pzkortenberg@gmail.com. Het secretariaat voor de pastorale zone Kortenberg is open elke zaterdag van 10 tot 12 u. in het Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, 3071 Erps-Kwerps.

Vieringen

Dopen
Doopaanvragen verlopen via Greta Naessens, gsm 0499 38 44 93 en e-mail pzkortenberg@gmail.com. Het secretariaat is open elke zaterdag van 10 tot 12 u. in het Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, 3071 Erps-Kwerps.
Er is een gemeenschappelijke doopvoorbereiding en alle dopen vinden plaats in de kerk van Sint-Pieter Kwerps telkens op zondag om 12 of om 14 u.

Catechese
Contacten voor de catechese verlopen via de lokale verantwoordelijken. De data en uren van de eerste communie en vormsel vindt u op de website van de federatie ; https://www.kerknet.be/organisatie/federatie-kortenberg

Huwelijken
Aanvragen voor de huwelijken verlopen via Greta Naessens .

Uitvaarten
De uitvaarten zijn in principe steeds gebedsdiensten. Deze regeling volgt de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen. Hiervoor worden kandidaat-gebedsleiders gezocht. U kunt zich voor de opleiding hiertoe aanmelden bij de deken. 


Pastoraal coördinator Chantal Lemmens
0475 53 54 89
chantal.lemmens1@telenet.be