Kerkfabrieken

Doelstelling

 De kerkfabrieken

 • zorgen voor het onderhoud en de bewaring van de kerkgebouwen
 • beheren de goederen en de fondsen die aan de eredienst worden besteed
 • laten de eredienst uitvoeren en zorgen voor de waardigheid ervan
 • zoeken de nodige middelen voor het vervullen van de opdrachten van de kerkfabrieken.

Om de drie jaar wordt een deel van het kerkbestuur hernieuwd of herverkozen.

De rechtstreekse contacten met het College van Burgemeester en Schepenen en het gemeentebestuur lopen via het Centraal Kerkbestuur, waarin een afgevaardigde van elke kerkraad zetelt, dit volgens het Vlaams decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

 

Samenstelling

O.L. Vrouw te Kortenberg

 • Chantal Lemmens, pastoraal coördinator
 • André Aernoudt, voorzitter
 • Beatrice Missotten, secretaris
 • Filip Fleurbaey, penningmeester
 • Christine Maertens, lid
 • Franck Grauls, lid

Sint-Amandus te Erps

 • Chantal Lemmens, pastoraal coördinator
 • Michel Tops, voorzitter
 • Ragna Mertens, secretaris
 • Francky Demeester, penningmeester
 • Paul Kinget, lid
 • Pieter Charlier, lid

Sint-Pieter te Kwerps

 • Chantal Lemmens, pastoraal coördinator
 • Hendrik Trappeniers, voorzitter
 • Jan Imbrechts, secretaris
 • Eddy Bekaert, penningmeester
 • Anne Van Emelen, lid
 • Agnes Van Dyck, lid

Sint-Martinus & Sint-Lodewijk te Everberg

 • Chantal Lemmens, pastoraal coördinator
 • Tom Desmedt, voorzitter
 • Jan Grauls, secretaris
 • Jan Dirckx, penningmeester
 • Rudi Van Bever, lid
 • Rene Verbesselt, lid

Sint-Antonius te Meerbeek

 • Chantal Lemmens, pastoraal coördinator
 • Maria Adriaensen, voorzitter
 • Ingrid Tops, secretaris
 • Danny Laes, penningmeester
 • Vital Vanderwegen, lid
 • Toos Janssen, lid