Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen.

Deze kaart is gebonden aan een persoon en niet aan een wagen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Bij overlijden moet de parkeerkaart naar de FOD SZ teruggestuurd worden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’
 • u een verminderde graad van zelfredzaamheid heeft met minstens 12 punten
 • voor kinderen: op basis van het attest Opgroeien/Iriscare/Aviq; 6 punten op de eerste pijler of 2 punten op de categorie 2.3 verplaatsing
 • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het RIZIV of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
 • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt aan de onderste ledematen
 • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet u een aanvraag opstarten via de online app MyHandicap. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart met PIN code en kaartlezer nodig, of de ITSME app.
 • Als u deze aanvraag niet zelf kan doen, kan u steeds terecht voor hulp bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Indien u niet terecht kan bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met één van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan of u recht heeft op de parkeerkaart. Hiertoe zal bijkomende informatie gevraagd worden aan uw behandelende arts.
 • Mogelijks zal u een uitnodigingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van onze artsen/medische evaluatoren.
 • Indien u recht heeft op de parkeerkaart ontvangt u deze per post.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van het Welzijnshuis voor het aanvragen van uw parkeerkaart voor personen met een handicap.

Meebrengen

 • Attest RIZIV
 • Voor kinderen: attest Opgroeien/Iriscare/Aviq

Bedrag

De parkeerkaart zelf is gratis, van onbepaalde duur en geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt)
 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan

 

Belangrijk : Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land. De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.

Uitzonderingen

Voor meer informatie raadpleegt u de folder 'Parkeerkaart voor personen met een handicap (pdf, 247kB) op de website.

 

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een handicap Cel parkeerkaarten, attesten
Adres Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 150 1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)

Website

http://handicap.fgov.be/

E-mail

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Afspraak maken voor het aanvragen van een parkeerkaart voor een persoon met een handicap

Contactinformatie