Plaatsing evenementenkast voor buurtevenementen

Een buurtcomité kan een evenementenkast (marktkast, elektriciteitskast) aanvragen voor gebruik bij grootschalige buurtevenementen die zij organiseren. De gemeente wil hiermee initiatieven ondersteunen die het sociale weefsel van die buurt of wijk hechter maken of de samenhang stimuleren.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer je het initiatief neemt om in je buurt iets te organiseren, dan moet je meerderjarig zijn en de aanvraag in het Nederlands invullen.

Je initiatief of actie moet een voldoende groot deel van je wijk, buurt of straat bereiken, betrekken of ten goede komen. 

Als aanvrager ben je de meter en/of peter van je project, en ben je de contactpersoon voor de gemeente. Je volgt dus het project van aanvraag tot uitvoering samen met de gemeente op. Zit je met vragen, dan kan je steeds terecht bij participatie@kortenberg.be

Je betrekt je wijk, buurt of straat, door bij de aanvraag minstens 12 handtekeningen te voegen. Deze handtekeningen verzamel je bij volwassen buurtbewoners van verschillende adressen binnen het gebied waarvoor de aanvraag gebeurt. Indien het gebied meerdere straten omvat, dient per straat minstens één bewoner te handtekenen. 

Je zorgt er ook voor dat je initiatief bekend wordt gemaakt in de ruimere buurt. Bij de communicatie vermeld je steeds de samenwerking met de gemeente. 

Specifieke voorwaarden

Enkel een buurtcomité kan de plaatsing van een evenementenkast aanvragen.

  • Het buurtcomité organiseert jaarlijks minstens twee evenementen in de buurt of wijk.
  • De werking van het buurtcomité is voldoende ontplooid, met minstens drie jaar werking en aantoonbare continuïteit van de werking.

De evenementenkast wordt geplaatst in de buurt of wijk waar het buurtcomité zijn gewoonlijke werking heeft.

Volgende voorwaarden worden ook mee in overweging genomen:

  • Er wordt voor de evenementen die het buurtcomité organiseert meer dan 12 kWh/dag verbruikt (gewoon huishoudelijk gebruik).
  • De locatie moeten geschikt zijn voor gedeeld gebruik en voor openbaar nut.

De aanvrager stelt in de aanvraag een zone voor, en de gemeente gaat samen met de aanvrager op zoek naar de meest geschikte locatie. 

Je zorgt 

 

Procedure

Aanvraag

Wens je een evenementenkast aan te vragen, dan vul je het formulier onderaan deze pagina in. 

Beoordeling

Aanvragen worden gegroepeerd beoordeeld. Dit wil zeggen dat je het hele jaar door je aanvraag kan indienen, en dat al deze aanvragen op vier momenten per jaar beoordeeld worden, in:

  • maart (aanvragen december-februari),
  • juli (aanvragen maart-mei),
  • september (aanvragen juni-augustus) en
  • december (aanvragen september-november). 

De gemeente beoordeelt je aanvraag en het college van burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing. Je wordt van die beslissing op de hoogte gebracht. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan worden er verdere afspraken gemaakt over de uitvoering. Er wordt een afsprakennota opgesteld waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden nog eens op een rijtje staan. 

Bedrag

De aankoop en de plaatsing van de evenementenkast gebeurt door de gemeente.

Er worden geen verbruikskosten aangerekend.

Online aanvragen

Contactinformatie