Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders

Als huurder hebt u ook recht op een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een of meerdere verminderingen van de onroerende voorheffing als u op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan de voorwaarden van die vermindering:

Procedure

Aanvraag van de vermindering

 • De huurder of verhuurder vraagt de vermindering éénmalig aan met het aanvraagformulier voor huurders vóór 1 mei van het aanslagjaar. De volgende jaren wordt de vermindering automatisch toegekend. Als de huurder de vermindering aanvraagt, brengt hij best de eigenaar hiervan op de hoogte.

 • De huurder (of verhuurder) verstuurt het aanvraagformulier:
  • via het contactformulier
   of
  • via brief of fax aan de Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan bovenaan op het formulier)
 • Er moeten geen attesten meegestuurd worden.
 • Ook als de huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend, als nog steeds aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Toekenning van de vermindering

 • Als de vermindering wordt toegekend, dan ontvangen de de huurder en de verhuurder éénmalig een beslissingsbrief. De beslissingsbrief wordt samen met het aanslagbiljet verstuurd.
 • Vervolgens krijgt de huurder jaarlijks een brief als de eigenaar de vermindering heeft ontvangen. De eigenaar ziet deze vermindering op zijn aanslagbiljet van de onroerende voorheffing staan.
 • De eigenaar moet het bedrag van de vermindering jaarlijks aftrekken van de huurprijs of doorstorten aan de huurder.

Vermindering met terugwerkende kracht

 • Huurders die de voorbije jaren al huurder waren en nog geen vermindering ontvingen, kunnen nog tot vijf jaar terug de vermindering aanvragen via een bezwaar of via het aanvraagformulier voor huurders.
 • Zowel de huurder als de eigenaar kunnen een bezwaar indienen.
 • De beslissingsbrief wordt verstuurd naar de huurder en de eigenaar
 • Als de huurder in de voorbije vijf jaar naar een andere huurwoning is verhuisd, dan moet hij voor elk jaar dat hij de vermindering aanvraagt, de naam, het adres en het Rijksregisternummer (voor zover gekend) van de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar vermelden.

Bedrag

Berekening

Het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering kunt u online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingdienst.