Wat te doen bij diefstal of verlies van uw elektronische identiteitskaart

Volg in geval van diefstal of verlies van uw elektronische identiteitskaart de hieronder beschreven procedure.

Voorwaarden

U bent uw elektronische identiteitskaart verloren of deze werd gestolen.

Procedure

Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om uw kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar.

Doe onmiddellijk aangifte bij de bevoegde dienst:

  • verlies, diefstal of vernieling van een Belgische identiteitskaart: ga naar de dienst bevolking van de gemeente Kortenberg. Indien de bevolkingsdienst gesloten is, dan kunt u tijdens de openingsuren van het onthaal terecht bij de politiezone HerKo (wijkdienst Kortenberg).

    Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor de aangifte van het verlies van uw identiteitskaart.

Wanneer u niet enkel uw elektronische identiteitskaart maar ook nog andere officiële documenten kwijt bent, dan doet u tijdens de openingsuren van het onthaal aangifte bij de politie.

Wanneer u aangifte doet, ontvangt u van de dienst bevolking of van de politie een papieren 'bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging'. Dat is een wettelijke en tijdelijke vervanging van uw identiteitskaart. Dit document is één maand geldig, maar de gemeente kan die periode met één maand verlengen.

Meebrengen

Neem steeds een recente pasfoto (max. zes maanden oud) mee voor de aanvraag van een nieuwe eID.

Bedrag

Het 'bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging' is kosteloos. Het bedrag voor een nieuwe eID vindt u hier.

Online aanvragen

Contactinformatie