Gezinshereniging

De gezinshereniging is een procedure die zowel aan niet-EU burgers als EU burgers de mogelijkheid biedt, onder bepaalde voorwaarden, zich bij een familielid in België te voegen. Dit kan door het aanvragen van een visum D op de ambassade of diplomatieke post indien u zich nog in het buitenland bevindt, of door het starten van een verblijfsprocedure nadat u bent aangekomen in onze gemeente.

Voor meer informatie in verband met de juiste procedure neemt u best contact op met de dienst Burgerzaken – Vreemdelingen, zij kunnen u correct informeren.

U kan ook meer informatie vinden op de website van Agentschap Integratie en Inburgering https://www.agii.be

Voorwaarden

Naargelang het soort aanvraag, dienen andere voorwaarden vervuld te zijn.

Indien u wenst te huwen of wettelijk samenwonen af te sluiten in België met uw partner die in België verblijft, neemt u best contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Zij zullen u alle nodige informatie geven.

Procedure

Gezinshereniging Niet-EU

  • met Niet-EU in  beperkt of onbeperkt verblijf
  • met EU burger
  • ander familielid van EU onderdaan
  • met Belg

Gezinshereniging EU

  • met EU burger
  • ander familielid van EU onderdaan
  • Belg

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor gezinshereniging.

Bedrag

Voor bepaalde aanvragen zal u een retributie moeten betalen.

Afspraakmaken voor het aanvragen van gezinshereniging