Leegstandsregister

Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid legt elke gemeente de taak op een register van leegstaande gebouwen en woningen bij te houden. Het Vlaamse Gewest wijzigde het Grond- en pandendecreet waardoor gemeenten sindsdien zelf kiezen hoe zij leegstand inventariseren en belasten.

Leegstaande woningen zijn woningen die het straatbeeld kunnen aantasten en een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Ook is er een schaars aanbod aan betaalbare woningen. Door het onderzoeken van leegstand in de gemeente en het sensibiliseren van eigenaars wil de gemeente de woningen activeren en de omgeving verbeteren.

Sommige vrijstellingen werden dan weer uitgebreid of verfijnd. Meer informatie kunt u in het reglement terugvinden.

Eigenaars worden aangeschreven voor leegstand als de woning of het gebouw gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt overeenkomstig de functie. Zij kunnen binnen de 30 dagen na ontvangst van de administratieve akte in beroep gaan tegen deze opname. Zie 'Beroep tegen de opname in het leegstandsregister - Aanvraagformulier' onderaan deze pagina.

Als de leegstaande woning verkocht werd, dient u dit zo snel mogelijk te melden, indien u dit nalaat blijft u belastingsplichtig. De nieuwe eigenaar krijgt een vrijstelling van 2 jaar volgend op de overdracht. Zie 'Overdracht gebouw of woning opgenomen in het leegstandsregister - Aanvraagformulier' onderaan deze pagina.

In sommige gevallen kan u als eigenaar een vrijstelling aanvragen. Zie 'Vrijstelling leegstandsheffing - Aanvraagformulier' onderaan deze pagina.

Als de woning opnieuw gebruikt wordt, kan deze geschrapt worden van het leegstandsregister na 6 maanden effectieve bewoning. Zie 'Schrapping uit het leegstandsregister - Aanvraagformulier' onderaan deze pagina.

Het leegstandsreglement kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Afspraak maken voor vragen over een leegstaande of ongeschikte woning

Contactinformatie