Project Wegwijs

Wat?

De maatschappelijk werkers van het Welzijnshuis begeleiden anderstalige nieuwkomers met diverse statuten die in Kortenberg verblijven. De begeleiding bestaat uit het verstrekken van algemene informatie, financiële hulpverlening, medische hulpverlening, juridische informatie, zoeken naar de meest geschikte Nederlandse taallessen en andere opleidingsmogelijkheden, helpen met de integratie in onze samenleving en ondersteuning bieden bij de zoektocht naar een job en huisvesting.

Daarnaast is er de hulpverlening aan kandidaat-asielzoekers via het Lokaal Opvanginitiatief. Het Welzijnshuis heeft 15 opvangplaatsen om materiële opvang te bieden aan mensen van allerlei afkomst, die door Fedasil aan Kortenberg worden toegewezen in afwachting van de afhandeling van hun asielprocedure. Deze begeleiding omvat voornamelijk materiële hulpverlening, integratie via taallessen en deelname aan vrijetijdsactiviteiten, …

Vrijwilligers bieden ondersteuning aan de professionele hulpverlening van de maatschappelijk assistenten door een persoonlijke coachende functie op te nemen voor een individu of een gezin. Het toekomstige doel van het project Wegwijs is om vrijwilligers op te leiden tot sociale gidsen die nieuwkomers wegwijs maken in Kortenberg en hen begeleiden in het dagelijkse leven.

Doet u ook mee als vrijwilliger?

Wilt u een paar uur per week investeren in de integratie van nieuwkomers in uw gemeente?
Wilt u mee vorm geven aan een toekomstige opleiding voor ‘sociale gidsen’ om zo de wegwijsvaardigheden van de vrijwilligers te versterken?

Wat kunt u doen als vrijwilliger van Wegwijs?

  • U maakt nieuwkomers wegwijs in Kortenberg (winkels, de Bib, voorzieningen, diensten, scholen, …)
  • U geeft mee invulling aan hun vrije tijd door samen iets leuks te doen, een wandeling te maken, hen toe te leiden naar uw club of vereniging.
  • U oefent het Nederlands in spontane babbels tijdens bezoekjes of door samen op pad te gaan.
  • U helpt hen post en administratieve stukken te begrijpen.
  • U werkt de opleiding tot sociale gids mee uit.

Hoe werkt het?

Afhankelijk van uw beschikbare tijd en uw interesses schakelt de maatschappelijk werker u in als ondersteuner in het begeleidingstraject van een individu of een gezin.

Contactinformatie